WYPADKI W ROLNICTWIE

Dochodzimy od ubezpieczycieli odszkodowań z ubezpieczenia rolniczego. Odszkodowanie należy się za uszkodzenia ciała, uszkodzenie maszyn i urządzeń, straty w uprawach i hodowli inwentarza. Odszkodowanie od ubezpieczyciela należy się za szkodę wyrządzoną przez każdą osobę pracującą w gospodarstwie rolnym, która spowodowała wypadek.