WYPADEK W PRACY

Odszkodowanie należy się z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Odszkodowanie pokrywa koszty leczenia, wartość zniszczonych rzeczy, zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu i za cierpienie.