WYNAGRODZENIE

Gwarantujemy brak opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie płatne jest z należności uzyskanych od osoby odpowiedzialnej.

Wstępna analiza sprawy i porada prawna jest bezpłatna. Pomagamy naszym Klientom uzyskiwać zwolnienie od kosztów sądowych. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności konkretnej sprawy.