SZKODA NA POJEŹDZIE

Odszkodowanie należy się w pełnej wysokości. Dodatkowej wypłaty świadczenia można się domagać w sytuacji kiedy ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania lub niesłusznie uznał szkodę za całkowitą.