SZKODA NA OSOBIE

Zadośćuczynienie i odszkodowanie należy się za cierpienie, ból, uszczerbek na zdrowiu ale także za uszkodzone w wypadku mienie, zwrot kosztów leczenia i diety, zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot utraconych zarobków. W przypadku utraty zdolności zarobkowania częściowo lub całkowicie, albo zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, poszkodowanemu należy się renta.