PRZESTÓJ POJAZDU

Odszkodowanie należy się osobom prowadzącym usługi transportowe i przewozu osób i powinno być wypłacone przez ubezpieczyciela z OC sprawcy. Odszkodowanie pokrywa rzeczywistą stratę i utracone korzyści za brak możliwości używania pojazdu na skutek zdarzenia.