ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ

W przypadku śmierci osoby bliskiej, bliskim należy się zadośćuczynienie za utratę tej osoby, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej i zwrot kosztów pogrzebu. Osobom co do których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, należy się renta.