BŁĘDY MEDYCZNE

Odszkodowanie należy się za niewłaściwą opiekę medyczną, błędy diagnostycznie i organizacyjne placówek zdrowia, błędy w sztuce lekarskiej, niewłaściwe leczenie, odmowę świadczenia medycznego, zakażenie szpitalne, niewłaściwie przeprowadzony zabieg.