AMWIN - WINDYKACJA

Firma Amwin świadczy kompleksowe usługi związane z dochodzeniem roszczeń finansowych, w tym usługi windykacyjne.

Szczególne miejsce w działalności Amwin zajmuje dochodzenie odszkodowań, w tym dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli.

Jesteśmy skuteczni i każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Roszczeniami ubezpieczeniowymi zajmują się doświadczeni specjaliści.